Over de samenwerking

 

De samenwerkingen

 

De stichting heeft intensieve samenwerkingverbanden met de lokale zorginstellingen in Bodegraven.

Met de Community Service van de Rotaryclub Bodegraven heeft de stichting een speciale band aangezien de Rotary initiatiefnemer is bij de totstandkoming van de Stichting BuddyBike Bodegraven. De Rotaryclub heeft zich aan de stichting verbonden door het leveren van 1 bestuurslid.

De Stichting BuddyBike Bodegraven is sinds 2023 aangesloten bij de Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland. De stichting streeft dezelfde acht kernwaarden na die de Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland hanteert, te weten:

   1. heeft een persoonlijke en respectvolle benadering van de gasten, met aandacht voor veilige duofietsen, veilige rijstijl en privacy;
   2. heeft een duidelijk beleid voor toelating van gasten, waarin ze niet op voorhand mensen uitsluit en waarin ze de deelname voor alle gasten betaalbaar houdt;
   3. is een vrijwilligersorganisatie gebaseerd op contact tussen maatjes en is daarom geen verhuurorganisatie van duofietsen;
   4. heeft een goed beleid voor toelating, uitsluiting en ondersteuning van de vrijwilligers;
   5. heeft een team voor bestuur en uitvoerende organisatie, met een solide samenstelling van minimaal 6 functies (voorzitter, penningmeester, secretaris, coördinatoren gasten & vrijwilligers, technisch fietsbeheerders, coördinator communicatie & PR);
   6. heeft een ANBI status of gaat deze aanvragen;
   7. heeft lokale autonomie en verantwoordelijkheid en voert een duurzame financiële bedrijfsvoering;
   8. maakt gebruik van de gemeenschappelijke afspraken, werkwijzen en modellen beschreven in het handboek van Fietsmaatjes.NL.

Download hier: De-acht-kernwaarden-voor-Fietsmaatjes