Vanuit de Rotaryclub Bodegraven is het idee ontstaan om een BuddyBike voor Bodegraven in te gaan zetten. Het streven is dat voor de zomer de BuddyBike door ons dorp rijdt. Een BuddyBike is een fiets waar jongeren en ouderen en die niet zelfstandig kunnen fietsen, eenzaam zijn of weinig buiten komen, samen met een Biker (=Buddy) naast elkaar op de fiets kunnen rijden. De fiets heeft trapondersteuning maar kan ook alleen door de Biker worden aangedreven. De fiets kan worden ingezet voor een gezellige fietstocht door het groene hart maar ook om samen met je Biker boodschappen te doen of gewoon onderweg gezellig een kop koffie te gaan drinken. Het gehele project wordt gerund door vrijwilligers.

Het doel is simpel:

  • Het onder de mensen brengen van jongeren en ouderen die niet zelfstandig kunnen fietsen, eenzaam zijn of weinig buiten komen.
  • Gesprekken tussen jongeren en ouderen op de BuddyBike bewerkstelligen.
  • Verbinden van mensen en organisaties in de lokale samenleving.

De Rotaryclub Bodegraven heeft het initiatief genomen om een belangrijk deel van de stichtingskosten voor de aanschaf van de fiets, de pr-communicatie en fondsenwerving voor haar rekening te nemen. Andere maatschappelijk betrokken partijen zorgen samen voor het operationeel krijgen en houden van de BuddyBike.

Het is fantastisch om te zien dat het is gelukt om in hele korte tijd vijftien maatschappelijk betrokken organisaties en personen bij elkaar te brengen, die samen hebben gekeken of het mogelijk zou zijn dit project van de grond te tillen.

Een eerste overleg hierover heeft plaatsgevonden op 18 februari 2016 in het gemeentehuis in Bodegraven. Dit treffen werkte als een soort vliegwiel. Het idee is zo enthousiast ontvangen dat alle partijen de handen snel daarna in elkaar hebben geslagen.

De gemeente faciliteerde de vergaderruimte, fietsenmaker Jan Willem biedt het onderhoud aan, de buurtcoach wil graag fietsroutes maken en er dienen zich vrijwilligers aan via de Zonnebloem en het Rode kruis. De voorzitter van Stichting van Deur tot Deur is bereid haar expertise te delen. Verder wil een aantal partijen kijken naar de mogelijkheden voor stalling en er is bereidheid getoond het project financieel te steunen door onder andere de InnerWheel club Bodegraven, de Rabobank, het RABO dichtbij fonds en Bonaz. Er hebben zich ook al spontaan een aantal bedrijven gemeld die graag willen sponsoren. Alle partijen hebben aangeven zich vanaf nu hard te willen maken om bekendheid aan het project te geven zodat we voldoende Bikers en voldoende gasten hebben.

Om het project in goede banen te leiden en om het fietsseizoen dit jaar niet te missen is er versneld een stichting opgericht. Rianne Hoogeveen is verantwoordelijk voor operationele zaken, Leon Verhaegh secretaris, Gijs van den Wall Bake penningmeester en Oscar Zoomers voorzitter.

Notaris kantoor Ter Wal en Partners en Advocaten kantoor La Gro hebben geholpen bij de oprichting van de Stichting BuddyBike Bodegraven.

Belangrijk in het begin is dat de fiets zichtbaar is voor iedereen. De directeur van het Evertshuis heeft aangeboden dat voor de introductie periode de BuddyBike vanuit de Voyer mag vertrekken.

De basis is gelegd voor een eerste fiets en nu moeten we met zijn allen aan de slag om de fiets daadwerkelijk rijdend te krijgen. BuddyBike.nl is al vastgelegd en de website wordt op dit moment gebouwd. Reserveringen kunnen straks online maar ook per telefoon worden gemaakt. Het telefoonnummer wordt 06-2015 68 76.

We hebben nog ruim € 2.000,00 aan sponsorgelden op te halen. Een van de partijen is bereid om in de vorm van een lening een deel hiervan voor te schieten zodat we in ieder geval de fiets versneld konden aanschaffen.

Buddybike Bodegraven is nog dringend op zoek naar vrijwilligers:

We zoeken een aantal Bike coördinatoren, een Bike beheerder en Bikers die samen met onze gasten willen gaan fietsen.

Daarnaast zoeken we nog een aantal locaties waar de BuddyBike zou kunnen staan en uiteraard nog een aantal sponsoren.

Voordat je als Biker op de fiets stapt krijg je eerst een eenmalige uitgebreide instructie. Om je aan te melden als Buddy, sponsor of vrijwilliger om de organisatie te bemannen kun je mailen naar info@buddybike.nl.

Sponsorbijdragen en mogelijkheden per kalenderjaar:

  • € 100 logo vermelding op buddybike.nl
  • € 250 logo website en logo op de BuddyBike
  • € 500 per logo groot op accu
  • € 1000 wielspaakbedekking
  • Eén sponsor per branche
  • Daarnaast kan er een onderdeel van de fiets gesponsord worden; stoel, trappers verlichting etc.
  • Horeca route sponsor (koffie/ijs etc.) met vermelding op website

Er zijn speciale tarieven voor een driejarige sponsorverbintenis.

Ook bestaat er een mogelijkheid om als we “live” gaan je als vriend van de Stichting BuddyBike aan te melden, voor € 20,00 per jaar, via de website.

De BuddyBike is te huren voor € 5,00 per heel uur. De BuddyBike is te huur voor 1 of 2 uren i.v.m. de maximale accucapaciteit.

De volgende partijen zijn bij het tot stand komen van het project betrokken:

De Rotaryclub Bodegraven, de Gemeente Bodegraven, De Zonnebloem, Het Rode Kruis, SAM, Zorgpartners, Vijverhof, SBAB buurtsportcoach, Het Evertshuis, de Rabobank, Fietsenmaker Jan Willem, Stichting Vervoer Van deur tot Deur, Fysiotherapie Keulen en Brusse, Huisarts Bouma van het Zorgstation, Bonaz, La Gro advocaten, notariskantoor Ter Wal en Partners, The 37 Company, VVD Bodegraven,  Domburg Bodegraven, de Innerwheel club Bodegraven en de Stichting BuddyBike Bodegraven.

Binnenkort in Bodegraven; buddybike.nl