Op basis van een oproep in de krant om meer vrijwilligers in te zetten voor de BuddyBike heeft het bestuur afgelopen maandag een succesvolle avond georganiseerd met een 5 tal geïnteresseerden voor ondersteunende taken in het operationeel beheer van de BuddyBike.

Tot september waren de operationele taken, zoals aannemen van de telefoon, beantwoorden van mail, bijhouden van de ritten administratie, koppelen Bikers aan gasten en bij houden van de reserveringen in handen van ASVZ. Het bestuur is op zoek naar andere mogelijkheden om deze taken te beleggen.
Tijdens deze avond heeft het bestuur uitvoerig het doel van de BuddyBike kunnen toelichten en ook hoe de operatie op dit moment is ingericht en opgezet.
De vrijwilligers hebben heel enthousiast gereageerd en daarnaast we gesproken over nieuwe ideeën om de BuddyBike vaker in te zetten.
Binnenkort zullen wij een bijeenkomst met elkaar beleggen hun rol in de operatie verder inhoudelijk te bespreken en mogelijkheden hoe we het komend jaar de fiets beter kunnen benutten.

Al met al een inspirerende avond.